Město Velvary

Aktuality

Zobrazeno 31-60 ze 1540
Vše o očkování

Očkování ve Středočeském kraji

Datum: 10. 2. 2021

Informace o novém webu Středočeského kraje zaměřeném na očkování, statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi.

l

Místní poplatky je možné uhradit až DO KONCE BŘEZNA 2021 a nyní již BANKOVNÍM PŘEVODEM!!!

Datum: 8. 2. 2021

Poplatek za odpady je splatný do konce března 2021 a je nyní možné uhradit jej bankovním převodem.

voda

Odečty vody od 1. 2. 2021 POUZE PRO VELVARY

Datum: 8. 2. 2021

Středočeské vodárny oznámují, že od 1. 2. 2021 budou probíhat odečty vody POUZE PRO VELVARY.
V případě nepřítomnosti zanechte stav vodoměru na viditelném a dostupném místě.
Kontakt na paní Gulasovou (odečítač) 725 806 890

č

Přerušení dodávky elektřiny na Velké Bučině 10. 2. 2021

Datum: 8. 2. 2021

Jménem ČEZ Distribuce, a. s. si dovolujeme informovat o plánovém přerušení dodávky elektřiny na Velké Bučině 10. 2. 2021 od 7.30 do 14.30

Vše o očkování ve Středočeském kraji 1

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Datum: 2. 2. 2021

Navštivte nový web Středočeského kraje, kde se dozvíte všechny důležité informace o očkování v kraji. Odpovědi na otázky, seznam očkovacích míst, aktuality!

Informace o celostátním opatření upravující podmínky chovu drůbeže

Datum: 28. 1. 2021

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státní veterinární správou z důvodu výskytu nových případů ptačí chřipky na území České republiky vydalo včera 26. ledna 2021 celostátní opatření upravující podmínky chovu (zákaz chovu drůbeže ve venkovním volném výběhu, případně zasíťování výběhu a podávání krmiva a vody uvnitř hal) a omezují přesuny drůbeže do drobnochovů. Cílem těchto kroků je minimalizovat riziko šíření nákazy do dalších chovů drůbeže.

Životní podmínky 2021 – výběrové šetření v domácnostech

Datum: 25. 1. 2021

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2021“ (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 384 domácnostech, z nichž se 6 634 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je důležité a umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

očkování leták

OČKOVÁNÍ - POMOC S REGISTRACÍ - VELVARY

Datum: 14. 1. 2021

Pokud byste věděli ve Velvarech o někom v dané věkové skupině, kdo by potřeboval pomoci s registrací, volejte naši pečovatelskou službu, rádi pomůžeme! Tel: 602 245 259 Díky!

Informace k očkování proti onemocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Datum: 12. 1. 2021

Prozatimní informace o očkování proti oněmocnění COVID 19 ve Středočeském kraji

Program pro obnovu a rozkvět pam. zóny

Připomínáme možnost podpory z Programu pro obnovu a rozkvět památkové zóny města Velvary

Datum: 8. 1. 2021

Již třetím rokem je možné zažádat o podporu na opravu nemovitosti v památkové zóně města Velvary. Město se programem snaží motivovat majitele nemovitostí k opravám svých domů v souladu s pravidly památkové péče, protože je tento postup pečlivější a finančně náročnější, nabízí finanční podporu. Žádosti se podávají do 31. ledna - více o programu v článku.

h

Aktuální opatření v souvislosti s Covid-19

Datum: 7. 1. 2021

Aktuální opatření v souvislosti s Covid-19

c

Antigenní testy v Černuci

Datum: 6. 1. 2021

Antigenní testy nabízí v Černuci

p

Svoz směsného odpadu TENTO TÝDEN a každý LICHÝ TÝDEN V ROCE 2021

Datum: 5. 1. 2021

Tento týden proběhne SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU.
V roce 2021 budou probíhat svozy směsného odpadu KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN.
Svozový kalendář bude zveřejněn ve zpravodaji, je možné si jej vyzvednout v podatelně městského úřadu, na webu města a zde:

Odvoz odstrojených vánočních stromků

Datum: 5. 1. 2021

Město Velvary jako každoročně zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Tyto odkládejte vedle kontejnerů na tříděný odpad na jejich stanovištích a to nejpozději do 15.ledna 2021, děkujeme. (ls)

k

Tříkrálová sbírka 2021 - letos trošku jinak

Datum: 5. 1. 2021

Letošní Tříkrálová sbírka 2021 je z důvodu vládního nařízení omezená. Není možné, aby koledníci obcházeli domovy, ale přispět můžete i tak, a to v drogerii na náměstí u Schubertů (nám. Krále Vladislava 111), kde bude od 6. 1. 2021 umístěna Tříkrálová kasička.

Informační zpravodaj PID č. 1/2021

Datum: 5. 1. 2021

Nové vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:
- Provoz PID od 4. 1. 2021
- Trvalé změny PID od 4. 1. 2021
- DPP nově informuje veřejnost o skutečném odjezdu tramvajových spojů ze zastávek
- Rozvoj Pražské integrované dopravy v roce 2020 a výhled do roku 2021

f

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

Datum: 4. 1. 2021

V měsíci lednu 2021 budou podávána daňová přiznání k dani z nemovitých věcí.
Finanční úřad pro Středočeský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Středočeský kraj.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci chtějí finační úřady tomuto předcházet, ovšem současně se nebrání poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).
Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci
majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně).
Telefonicky rovněž finančí úřad pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí:

k

Městská knihovna UZAVŘENA

Datum: 4. 1. 2021

Z důvodu vládního nařízení je městská knihovna, až do odvolání, UZAVŘENA.
Výpůjčky budou automaticky prodlužovány.
Děkujeme za pochopení.

PF 2021

PŘEJEME VŠE DOBRÉ DO ROKU 2021

Datum: 1. 1. 2021

hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a bystrou mysl a přejeme si, aby rok 2021 zase vrátil svět kolem nás do starých dobrých kolejí. Těšíme se, že v novém roce toho v našem městě společně hodně prožijeme a že budeme moci uskutečnit naše tradiční i netradiční společné akce, na kterých si připijeme na zdraví velvarským tvrdovaječňákem! Krásný rok 2021.

novoroční ohňostroj zrušen

Novoroční ohňostroj se ruší

Datum: 28. 12. 2020

vzhledem k aktuálním nouzovým opatřením jsme se s politováním rozhodli zrušit letošní novoroční ohňostroj. Děkujeme za pochopení.
Pokud by se Vám po něm moc stýskalo, podívejte se na jeden z přechozích na záznamu níže.

Rybova mše

Rybova Česká mše vánoční

Datum: 27. 12. 2020

Protože se letos nemohlo uskutečnit slavnostní každoroční provedení Rybovy České mše vánoční v podání Velvarského pěveckého spolku, vysílali jsme v obvyklém čase alespoň záznam mše městským rozhlasem. Vzpomínáme, jaká to byla vždy krása, a těšíme se, že za rok už se zase setkáme. Krásné večery a pokud jste vysílání nestihli, můžete si záznam stáhnout zde.

Vánoční přání

Přejeme všem krásné Vánoce a zdravý rok 2021

Datum: 24. 12. 2020

vánoční přání

Antigenní testování v Černuci - další termíny

Datum: 21. 12. 2020

Antigenním testování pro veřejnost na COVID 19.
Jelikož byl velký nárůst osob na Ag testování a zaplněné rezervace ostatních testovacích center,jsou zde další termíny:

Testování se uskuteční v těchto termínech:

23. 12. 2020 od 09.00 do 15.00 hodin

28. 12. 2020 od 09.00 do 14.00 hodin

30. 12. 2020 od 09.00 do 14.00 hodin

Parkoviště u COOPu v Černuci
- je zřízeno telefonní číslo na rezervaci daného termínu ve formě SMS ve tvaru: Jméno, Příjmení,výběr data termínu - +420 770 665 155

Ag testování bude pro veřejnost formou samoplátců za poplatek ve výši 300,- Kč za osobu, které navíc bude změřen Tlak krve, Hladina glykémie, Hladina cholesterolu, Hladina saturace v krvi s odborným poradenstvím.

logo

V pondělí 21.12. bude v knihovně otevřeno výdejní okénko

Datum: 17. 12. 2020

8-11, 12-17

An

Antigenní testování v Černuci 18. a 19. 12. 2020

Datum: 17. 12. 2020

RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s. si dovoluje opět informovat, že ve dnech 18. a 19. 12. 2020 bude v obci Černuc na parkovišti u obchodního domu COOP prováděno Antigenní testování pro veřejnost.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Velvary 16. 12. 2020

Datum: 15. 12. 2020

Srdečně zveme na zasedání Zastupitelstva města Velvary ve středu 16. 12. 2020 v sokolovně

n

Předávání Betlémského světla v Kostce 24. 12. 2020

Datum: 15. 12. 2020

Přijďte si do Velvarské Kostky pro Betlémské světlo

Informační zpravodaj PID 20/2020

Datum: 11. 12. 2020

Aktuální vydání Informačního zpravodaje PID, ve kterém se dočtete následující novinky:
- Prodloužení provozu metra a posílení nočních tramvají od 4. 12. 2020
- Od pondělí 7. prosince končí prázdninové omezení na příměstských autobusových linkách PID
- Integrace Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020
- Informační stánky k integraci Berounska a Hořovicka od 13. 12. 2020
- Integrace Rožmitálska od 13. 12. 2020
- Další trvalé změny autobusových linek PID od 13. 12. 2020
- Trvalé změny na železnici PID od 13. 12. 2020
- Nové jízdní řády vlaků od 13. 12. 2020
- Změny linkového vedení autobusů v severovýchodní části Prahy od 4. 1. 2021

k

Antigenní odběrové místo v Černuci

Datum: 9. 12. 2020

Poskytovatel zdravotních služeb RESCUE HELP - ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, z.s. aktivně se zapojí do programu testování veřejnosti v rámci situace COVID 19.
Proto vyčlenili zdravotnický odběrový tým, který bude provádět ANTI-genní odběry pro detekci viru COVID 19.
Jedná se o rychlotesty na přítomnost viru, kdy výsledek je znám do 15 minut od odběru.
Odběry se budou provádět z nosohltanu (z nosu).

Lokalita ANTI-genního odběrového místa bude v obci Černuc u dětského hřiště, kde budou postaveny stany společně se sanitním vozem.

Termíny testování:

11. 12. 2020 - od 08.00 do 14.00 hodin
12. 12. 2020 - od 09.00 do 14.00 hodin
13. 12. 2020 - od 15.00 do 17.00 hodin

Jednorázové rychlotesty ANTI-Covid jsou určeny pouze pro samoplátce.
Cena testu je 550,- Kč / osobu.
Každý váš občan bude nejprve řádně poučen a po vyhodnocení výsledku bude vytištěn protokol o testu ANTI-Covid19*.
Na místě budou postaveny stany z něhož jeden bude uzpůsoben jako čekárna, která bude vytápěna a
bude možnost teplého nápoje ve formě čaje.

* protokol ANTICovid19 nenahrazuje protokol o RT-PCR testu, jde pouze o informativní protokol zda-li občan přišel do styku s virem, popř. zda-li je pozitivní na COVID 19.

Obnovení provozu autobusových linek od pondělí 7. 12. 2020

Datum: 4. 12. 2020

V souvislosti s rozvolněním protiepidemických opatření bude od pondělí 7. 12. 2020 plně obnoven provoz autobusových linek v pracovní dny do 21.00 hod. Po 21.00 hod. bude provoz dále zajištěn podle současného stavu do cca 22:30. Provoz nočních linek (vlakových i autobusových) nebude zatím obnoven. S ohledem na předpokládanou sníženou přepravní poptávku bude výraznějším způsobem omezen provoz autobusů v období Vánočních svátků a prázdnin. Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.pid.cz pro linky sytému PID, resp. na stránkách dopravců. Aktuální jízdní řády jsou také vždy dostupné na portálu www.idos.cz a www.portal.jizdnirady.cz.

Zobrazeno 31-60 ze 1540

Úřední hodiny:

PO 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

ST 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

tel. 315 617 001

Podatelna městského úřadu je v přízemí radnice.

Vajíčkobraní 2019 

NOVÝ FILM podívejte se!!!

podívejte se na film

ZPRÁVY Z MĚSTA SMS - PŘIHLASTE SE K ODBĚRU

Přihlaste se k odběru informačních zpráv!

 

 

 

MAPOVÝ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

N

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Informace

sbírka pro Záložnu
logohttps://i0.wp.com/ciderbohemia.cz/wp-content/uploads/2018/11/irop.png?w=780
GEOPORTÁL MĚSTA VELVARYlogo
UTILITY REPORT
UtilityReport logo
Info ke službě UtilityReport

Hladinoměry a srážkoměr

Zde je možné NOVĚ sledovat HLADINOMĚRY  umístěné v Břešťanech, Beřovicích a ve Slaném

a SRÁŽKOMĚR umístěný na Velké Bučině

Webová kamera

webová kamera

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 348
TÝDEN: 348
CELKEM: 1562587

Aktuální počasí

Počasí dnes:

12. 4. 2021

zatazenosdestem

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, během dne od západu od 400m srážky sněhové. Denní teploty 6 až 10°C, na západě kolem 3°C, na JV a V zpočátku 15 až 19°C. Noční teploty 2 až -2°C.

mpsv