Menu

Město Velvary

Záložna

logo

VELVARSKÁ ZÁLOŽNA – VELVARY SOBĚ!

10. září 2019 SBÍRKA pro VELVARSKOU ZÁLOŽNU - přispějte též

Obnova sálu Velvarské Záložny je velkým velvaským projektem (o jeho vývoji se dočtete níže). V současné době město shání prostředky na rekonstrukci sálu, které jsou předběžn vyčísleny na minimálně 50 milionů korun. Pokoušíme se získat dotační podporu, ale na obnovu sálu se skládáme i sami. Za tímto účelem byla vyhlášena veřejná sbírka nazvaná Oživení Velvarské Záložny

Cílem sbírky je podpořit obnovu, opravu, provoz a rozvoj Velvarské Záložny coby kulturního, společenského, spolkového a občanského srdce města Velvary. Oživení Velvarské Záložny bude probíhat za co největšího zapojení velvarské veřejnosti a mělo by dlouhodobě přispívat k rozkvětu a utužení místní pospolitosti.

Výtěžek sbírky můžete sledovat na transparentním účtu .

Děkujeme moc za Vaše příspěvky i za podporu!!! (rw)


8. září 2019 Koncert pro Záložnu odstartoval benefiční sbírku na obnovu sálu (přečtěte si článek)


Plakát Koželuh v ZáložněNejvětší velvarský projekt posledních let vstupuje do další fáze! Velvarská Záložna, kdysi chlouba města, pak místo postupně pustnoucí v soukromých rukou má znovu naději na vzkříšení. Jak se její příběh vyvíjel? V době, kdy jsem nastoupil na radnici, to vypadalo, že naším údělem bude sledovat postupný zánik tohoto objektu. Na střeše sálu začínaly růst stromy, jedinou kulturní akcí zde byl jednou za půl roku výprodej levné obuvi. V přední budově vzniklo několik levně vybavených bytů, v přízemí skomírala nevalná cukrárna. Přesvědčen o tom, že oživení Záložny může pomoci životu ve městě, kde chybí ubytování, pivovar, lepší restaurace a zejména sál pro kulturní akce, a povzbuzen výsledky celoměstské ankety, z níž potřeba získat Záložnu zpět do městských rukou vyvstala jako cíl číslo jedna, jsem docházel pravidelně na kávu a poptával se paní majitelky, zda objekt neprodá. Nejprve říkala, že ne, po roce se začala tvářit tajemně, pak občas i naznačila, že by i prodala, ale draze, a nakonec se prodeji přestala bránit a stanovila částku – 15 milionů korun. Pro město cifra vysoká, naše rezervy tehdy činily 10 milionů, každoroční rozpočet nabízí 6 milionů na investice, zadlužit se kvůli koupi riuny nepřicházelo do úvahy. Záložna zatím město příliš nezdobí, ale brzy bude!Zvrat přináší až velkorysá nabídka ředitele společnosti M. T. Comax, pana Mandy, který při jednáních o možných úrovních spolupráce mezi městem a firmou pokládá otázku, co bychom nejvíce potřebovali, a na mou odpověď, že získat zpustlý hotel, odvětí, že to pro nás zařídí. Příští týden již sedíme v cukrárně spolu a domlouvají se s majitelkou podmínky koupě. Město získává příslib, že objekty budou převedeny v dohledné době darem do jeho vlastnictví, Comax přidává závdavkem novou střechu na sál, kam léta zatékalo,  a financuje studii obnovy objektu. Než se začne na studii pracovat, pořádáme den otevřených dveří, aby všichni viděli, v jak žalostném stavu objekt je, zdevastovaný léty zatékání, plísněmi, drancováním, zanedbanou péčí a snahou z budovy vytěžit co nejvíce, za své hovoří plesnivějící černá ubytovna nad sálem, či pozůstatky po pěstírně konopí. Den otevřených dveří na Záložně - Velvary zas táhnou za jeden provaz - foto ze společného plánování Den otevřených dveří se těší velkému zájmu, do budovy proudí desítky lidí zavzpomínat, podívat se, jak místo vypadá dnes. Společně plánujeme, co bychom si zde přáli, resumé je jasné – obnova sálu se všemi činnostmi, co k sálu patří od plesů po taneční, pivovar, ubytování, spolkové místnosti. Vytváříme jakési „kolegium Záložny“, uskupení místních i s místem svázaných architektů, kteří společně konzultují podobu studie obnovy místa, vzniká nevšední záměr proměny budovy, který přestavujeme slavnostně veřejnosti, vše se připravuje tak, abychom se mohli ucházet o podporu v dotačním titulu na výstavbu komunitních center. Časově stíháme druhé kolo, vše jde dle plánu, ten však zhatí rozhodnutí ministerstva zrušit plánovanou výzvu,  neb v prvním kole (kdy ještě Záložna nebyla naše) bylo dosti žadatelů, uspokojí jich tedy více. Jako když vám po přestávce vezmou bránu. Tady jednou bude barOklepáváme se, pěkný projekt ukládáme do desek a rozhodujeme se jít cestou levnější, výhled je opravit v první fázi jednoduše sál tak, aby se mohl používat. Comax převádí budovu sálu darem na město, městský architekt pracuje na projektu pro stavební povolení, po celou dobu prověřujeme všechny možnosti financování, žel žádná rozumná není pro nás otevřená. Do věcí se vkládají statici, kteří chtějí stále více sond, neb je znepokojuje dlouhotrvající chátrání železobetonové konstrukce. Oslovujeme několik konkurenčních firem, zda by to někde neprošlo snadněji a lépe, výsledky jsou neúprosné. Statika je narušena letitým zatékáním, bude třeba zesilovat. Chvíli se uvažuje i o demolici objektu. Objevuje se možnost výhledu získání dotačních prostředků v dotačním titulu na regeneraci starých zpustlých objektů. Sbíráme další síly a rozhodujeme se pracovat zároveň na prováděcí dokumentaci, což je detailní zpracování celé obnovy a vybavení sálu, a zároveň zadáváme zpracování prováděcí dokumentace statických úprav v plném rozsahu, s tím, že doufáme, že ne vše nás bude čekat. Sál zatím čeká na své zmrtvýchvstáníPo necelém roce plné práce a dlouhých nočních konzultací máme připravenou dokumentaci pro provedení stavby a výběr dodavatele, díky níž známe každé světlo, vypínač, kachličku, židli, vše je do detailu vymyšlené, vybavení pasujeme na kvalitní české dodavatele, přizvali jsme odborníky na akustiku a sál koncipujeme úpravami tak, aby nabízel kvalitu, v rozpočtu se počítá s vybavením nejen pro zábavy, koncerty a svatby, ale též pro konference a semináře, obdobný sál v okolí se bude těžko hledat. Po celou dobu hledáme potencionální partnery a investory, prověřujeme možné modely fungování do budoucna. Zároveň pracujeme na tom, aby se nám sál podařilo nechat prohlásit za brownfield, což se daří a ke konci května tohoto roku podáváme na Žádost o dotaci těsně před podáním na MMR - bude úspěšná?Ministerstvo pro místní rozvoj vlastnoručně a pečlivě zpracovanou žádost o dotaci ve výši 30 milionů na obnovu sálu. Jsme si vědomi toho, že naděje není velká, podobné žádosti podaly desítky obcí v republice, protože se po dlouhé době objevil dotační titul umožňující jim financovat obnovu zpustlých domů v centru, které porevoluční privatizační šíbři do mrtě vytěžili a časem se zpustlé vracejí do obecních náručí. Hlavně již známe plný rozpočet, který nás děsí částkou 50 milionů, víme ale, že 20 milionů jsou předpokládané náklady na statické úpravy a stojíme před nutností provést odbornou zatěžkávací zkoušku střechy, která rozhodne, zda tuto částku bude nutné investovat či ne.

V současné době tedy už konečně víme, na čem jsme. Máme v rukou sál ze 30. let, který každého návštěvníka nadchne svou velikostí a který má velké vyhlídky. Známe cenu jeho rekonstrukce, která velmi přesahuje naše finanční možnosti (rezervu rozpočtu jsme za poslední roky s ohledem na tuto akci výrazně zvýšili, ale stále to nestačí). A máme velké přesvědčení, že obnova sálu má smysl. Nyní upřeme svou poBude to veliká krása - pohled z náměstízornost nejen ke snaze získat prostředky na opravu sálu, ale i k projekčním přípravám obnovy přední budovy. Stále v nás sílí přesvědčení, že ubytování a městský pivovar pomohou oživit dění v centru města, rádi bychom pivovar v hasičském duchu, který bude důstojný místu, kde české dobrovolné hasičstvo má svou kolébku. Již nyní hledáme partnery pro využití sálu a zdá se, že o dění tu nebude nouze, seznam zájemců se stále rozrůstá (plesy, koncerty, školní akce, konference, firemní výjezdy atd.). Model provozu přední budovy má zatím více variant, pokud víte o investorovi, který by chtěl využít potenciálu malebného královského města v podřipsku nedaleko Prahy, dejte mu o nás vědět.

Abychom ale jen nečekali, začneme sami. První akci na prahu obnovy Velvarské Záložny bude velký Koželuhovský koncert, který se bude konat v neděli 8. září od 18:00. Zazní na něm skladby Leopolda i Jana Antonína Koželuha, v nehostinném prostředí zpustlého sálu se rozezní krásné tóny skladeb uctívaných velvarských rodáků. Při příležitosti koncertu bude spuštěna i veřejná sbírka na obnovu sálu, která pod heslem VELVARY SOBĚ! bude prvním konkrétním krokem v další fázi snahy o obnovu kulturního domu ve Velvarech. Jsem přesvědčen, že i tuto fázi zvládneme a jednou si spolu na sále pěkně zatančíme. A bude to pořádný tanec!

Děkujeme, že projekt obnovy Velvarské Záložny sledujete a podporujete, děkujeme za jakoukoli materiální  i duševní pomoc a s heslem Ať žije Záložna! se těšíme na dění budoucí.

Srdečně a s díky, Radim Wolák, velvarský starosta věřící v obnovu ztracené slávy Velvarské Záložny

(psáno pro zářijové číslo Zpravodaje z Velvarska)


VELVARSKÁ ZÁLOŽNA ožije!

plakátZveme Vás na DEN OTEVŘENÉ ZÁLOŽNY spojený s debatou o její budoucnosti v neděli 3. dubna od 15hod na sále hotelu Záložna

Záložně se blýská na lepší časy! Koupila ji společnost MT COMAX a chce ji předat městu. Tento ojedinělý čin je nejen důkazem, že zázraky se dějí, ale i ohromnou výzvou. Co bude s významnou budovou dále? Dokážeme ji opravit? Jak by měla sloužit? Podaří se nám získat peníze na opravu? Bude zas Záložna chloubou města?

Stojíme před významným rozhodnutím a čeká nás hodně dlouholeté práce. Otázka budoucnosti Záložny je věci nás všech! Občanů, živnostníků, spolků i firem. Když spojíme síly, určitě budovu opravíme tak, aby nám sloužila co nejlépe. Přijďte se podívat, jak Záložna vypadá!

Srdečně zveme všechny Velvarské na první setkání na sále Záložny, kde si nejen prohlédneme stav budovy, ale promluvíme o tom, kudy dál. O účast žádáme zejména zástupce velvarských spolků s návrhy na využití budovy pro spolkové účely. Děkujeme předem za zájem a za všechny dobré nápady!

  • 15:00 Otevření
  • 15:30 Zahájení
  • 16:00 Plánování
  • 17:00 Společné foto
  • 17:30 Závěr

 

Vezměte s sebou

Sousedy, přátele, vzpomínky, dobré nápady, něco na zub

Žádáme pamětníky, aby nosili historické snímky Záložny do podatelny na radnici, kde budou na počkání naskenovány a vráceny.

 

Děkujeme a těšíme se na vás!

 

Za skupinu pro obnovu Velvarské Záložny

Radim Wolák, starosta města, 606 66 88 01

Úřední hodiny MĚSTSKÉHO ÚŘADU:

PO 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

ST 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

tel. 315 617 001

Podatelna je v přízemí radnice

---------------------------------------------

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY:

Pondělí 8-11, 12-17
Úterý 8-11
Středa zavřeno
Čtvrtek 12-17
Pátek zavřeno

---------------------------------------------

Velvarský Nápadník

Vajíčkobraní 2019 

FILM podívejte se!!!

podívejte se na film

ZPRÁVY Z MĚSTA SMS - PŘIHLASTE SE K ODBĚRU

Přihlaste se k odběru informačních zpráv!

 

 

 

platební portál Středočeského kraje

MAPOVÝ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

N

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Informace

sbírka pro Záložnu
logohttps://i0.wp.com/ciderbohemia.cz/wp-content/uploads/2018/11/irop.png?w=780
GEOPORTÁL MĚSTA VELVARYlogo
UTILITY REPORT
UtilityReport logo
Info ke službě UtilityReport

Hladinoměry a srážkoměr

Zde je možné NOVĚ sledovat HLADINOMĚRY  umístěné v Břešťanech, Beřovicích a ve Slaném

a SRÁŽKOMĚR umístěný na Velké Bučině

Webová kamera

webová kamera

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:13
DNES:520
TÝDEN:520
CELKEM:2392568

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
oblačno 27 °C 14 °C
úterý 16. 7. jasno 30/16 °C
středa 17. 7. jasno 33/18 °C
čtvrtek 18. 7. déšť 27/18 °C

mpsv