Město Velvary

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Druh

Číslo Název předpisu Účinnost od Předpis mění Předpis zrušuje Předpis zrušen
OZV 7/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020   OZV č.5/2010  
OZV 6/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020   OZV č.8/2010  
OZV 5/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha k OZV č. 5/2019

1.1.2020   OZV č.6/2010  
OZV 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020  

OZV č.4/2018

 
OZV 3/2019 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velvary č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 9.10.2019

OZV č.2/2019

   
OZV 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 20. 3. 2019      
OZV 1/2019 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolení MF podle jiného právního předpisu 20. 3. 2019   OZV č.7/2010  

OZV

5/2018 o nočním klidu 30.12.2018   OZV č.1/2018  
OZV 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.12.2018   OZV č.4/2015

OZV č.4/2019

OZV 3/2018

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary
Přílohy k OZV:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4,5,6,9,10
Příloha č. 7
Příloha č. 8

30.12.2018   OZV č.2/2015 OZV č.2/2019
OZV 2/2018 kterou se vydává Požární řád města Velvary 17.10.2018   OZV č.4/1998  
OZV 1/2018 o nočním klidu     OZV č. 2/2016 OZV č.5/2018
OZV 1/2017

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
(příloha k OZV)

9.12.2017      
OZV 2/2016 o nočním klidu 30.12.2016     OZV č. 1/2018
OZV 1/2016 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 1.10.2016   OZV č. 2/2011  
OZV 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.1.2016   OZV č. 3/2015 OZV č.4/2018
OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.5.2015   OZV č. 5/2012

OZV č. 4/2015

OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 5.5.2015  

OZV č. 1/2015

OZV č.3/2018

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 21.03.2015   OZV č.  5/2006 OZV č. 2/2015
Nařízení 1/2013 kterým se vydává Tržní řád 19.06.2013   Nařízení č. 1/2003  
OZV 6/2012 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 01.01.2013   OZV č. 6/2006  
OZV 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013   OZV č. 4/2010 OZV č. 3/2015
OZV 4/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.07.2012 OZV č. 4/2010   OZV č. 5/2012
OZV 3/2012 o stanovení keoficientu pro výpočet daně z nemovitostí u stavebních pozemků a staveb 01.01.2013   OZV č. 3/1998  
OZV 2/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.04.2012 OZV č. 6/2010   OZV č.5/2019
OZV 1/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.04.2012 OZV č. 4/2010   OZV č. 5/2012
Nařízení 3/2012 kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních a nákladních automobilů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg na území města Velvary a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti 03.07.2012   Nařízení č. 2/2012  
Nařízení 2/2012 kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních a nákladních automobilů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg na území města Velvary a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti 10.04.2012     Nařízení č. 3/2012
Nařízení 1/2012 kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 26.01.2012      
OZV 3/2011 o zřízení Městské policie Velvary 01.11.2011      
OZV 2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 07.07.2011     OZV č. 1/2016
OZV 1/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 14.03.2011   OZV č. 2/2000  
OZV 8/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2011     OZV č.6/2019
OZV 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 01.01.2011   OZV č. 7/2006 OZV č.1/2019
OZV 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2011   OZV č. 4/2006

OZV č.5/2019

OZV 5/2010 o místním poplatku ze psů 01.01.2011   OZV č. 2/2006 OZV č.7/2019
OZV 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011   OZV č. 1/2007 OZV č. 5/2012
OZV 3/2010 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o místním poplatku ze vstupného 21.04.2010   OZV č. 3/2006  
OZV 2/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.04.2010 OZV č. 1/2007 OZV č. 1/2010  
OZV 1/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.02.2010     OZV č. 2/2010
OZV 1/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.04.2009      
OZV 2/2008 kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 19.03.2008      
OZV 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 03.04.2008      
OZV 3/2007 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 04.01.2008 OZV č. 1/2007   OZV č. 4/2010
OZV 2/2007 kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 23.03.2007 OZV č. 2/2000    
OZV 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.03.2007   OZV č. 1/2006 OZV č. 4/2010
OZV 7/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj       OZV č. 7/2010
OZV 6/2006 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města       OZV č. 6/2012
OZV 5/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 13.04.2006     OZV č. 1/2015
OZV 4/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství       OZV č. 6/2010
OZV 3/2006 o místním poplatku ze vstupného       OZV č. 3/2010
OZV 2/2006 o místním poplatku ze psů       OZV č. 5/2010
OZV 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů       OZV č. 1/2007
OZV 3/2005 o závazné části souboru změn č. 01 (změny 01.1, 01.2, 01.3, 01.4) územního plánu města Velvary 07.10.2005 OZV č. 1/2003    
OZV 2/2005 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o stanovení spádového obvodu Základní školy Velvary, okres Kladno, zřízené Městem Velvary 22.09.2005   OZV č. 1/2004  
OZV 1/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny základní školy ve Velvarech 24.02.2005   OZV č. 3/2003  
Nařízení 1/2003 kterým se vydává Tržní řád 03.11.2003      
OZV 1/2003 o závazných částech Územního plánu města Velvary 14.04.203      
OZV 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 03.06.2000      
OZV 3/1998 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v některých lokalitách města 01.08.1998     OZV č. 3/2012

 

Úřední hodiny městského úřadu:

PO 8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.00

ST 8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.00

tel. 315 617 001

Podatelna městského úřadu je v přízemí radnice.

Vajíčkobraní 2019 

NOVÝ FILM podívejte se!!!

podívejte se na film

ZPRÁVY Z MĚSTA SMS 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU

Přihlaste se k odběru informačních zpráv!

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Informace

sbírka pro Záložnu
logohttps://i0.wp.com/ciderbohemia.cz/wp-content/uploads/2018/11/irop.png?w=780
GEOPORTÁL MĚSTA VELVARYlogo
UTILITY REPORT
UtilityReport logo
Info ke službě UtilityReport

Hladinoměry a srážkoměr

Zde je možné NOVĚ sledovat HLADINOMĚRY  umístěné v Břešťanech, Beřovicích a ve Slaném

a SRÁŽKOMĚR umístěný na Velké Bučině

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-downloadNabídky

Webová kamera

webová kamera

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 364
TÝDEN: 364
CELKEM: 1526014

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 1. 2021

zatazenosesnezenim

Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.

mpsv