Město Velvary

ARCHIV - Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Číslo Název předpisu Účinnost od Předpis mění Předpis zrušuje Předpis zrušen
7/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020   OZV č.5/2010  
6/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020   OZV č.8/2010  
5/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

příloha k OZV č. 5/2019

1.1.2020   OZV č.6/2010  
4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2020  

OZV č.4/2018

 
3/2019 kterou se mění obecně závazná vyhláška města Velvary č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 9.10.2019

OZV č.2/2019

   
2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 20. 3. 2019      
1/2019 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolení MF podle jiného právního předpisu 20. 3. 2019   OZV č.7/2010  
5/2018 o nočním klidu 30.12.2018   OZV č.1/2018  
4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.12.2018   OZV č.4/2015

OZV č.4/2019

3/2018

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary
Přílohy k OZV:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4,5,6,9,10
Příloha č. 7
Příloha č. 8

30.12.2018   OZV č.2/2015 OZV č.2/2019
2/2018 kterou se vydává Požární řád města Velvary 17.10.2018   OZV č.4/1998  
1/2018 o nočním klidu     OZV č. 2/2016 OZV č.5/2018
1/2017

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
(příloha k OZV)

9.12.2017      
2/2016 o nočním klidu 30.12.2016     OZV č. 1/2018
1/2016 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 1.10.2016   OZV č. 2/2011  
4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.1.2016   OZV č. 3/2015 OZV č.4/2018
3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.5.2015   OZV č. 5/2012

OZV č. 4/2015

2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 5.5.2015  

OZV č. 1/2015

OZV č.3/2018

1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velvary 21.03.2015   OZV č.  5/2006 OZV č. 2/2015
1/2013 kterým se vydává Tržní řád 19.06.2013   Nařízení č. 1/2003  
6/2012 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 01.01.2013   OZV č. 6/2006  
5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013   OZV č. 4/2010 OZV č. 3/2015
4/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.07.2012 OZV č. 4/2010   OZV č. 5/2012
3/2012 o stanovení keoficientu pro výpočet daně z nemovitostí u stavebních pozemků a staveb 01.01.2013   OZV č. 3/1998  
2/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.04.2012 OZV č. 6/2010   OZV č.5/2019
1/2012 kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.04.2012 OZV č. 4/2010   OZV č. 5/2012
3/2012 kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních a nákladních automobilů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg na území města Velvary a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti 03.07.2012   Nařízení č. 2/2012  
2/2012 kterým se stanoví maximální ceny za nucené odtahy osobních a nákladních automobilů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg na území města Velvary a za skladování odtaženého vozidla na stanoveném úložišti 10.04.2012     Nařízení č. 3/2012
1/2012 kterým se stanoví cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla 26.01.2012      
3/2011 o zřízení Městské policie Velvary 01.11.2011      
2/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 07.07.2011     OZV č. 1/2016
1/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 14.03.2011   OZV č. 2/2000  
8/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 01.01.2011     OZV č.6/2019
7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 01.01.2011   OZV č. 7/2006 OZV č.1/2019
6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2011   OZV č. 4/2006

OZV č.5/2019

5/2010 o místním poplatku ze psů 01.01.2011   OZV č. 2/2006 OZV č.7/2019
4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011   OZV č. 1/2007 OZV č. 5/2012
3/2010 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o místním poplatku ze vstupného 21.04.2010   OZV č. 3/2006  
2/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 06.04.2010 OZV č. 1/2007 OZV č. 1/2010  
1/2010 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.02.2010     OZV č. 2/2010
1/2009 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.04.2009      
2/2008 kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 19.03.2008      
1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 03.04.2008      
3/2007 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 04.01.2008 OZV č. 1/2007   OZV č. 4/2010
2/2007 kterou se mění Obecně závazná vyhláška Obce Velvary o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 23.03.2007 OZV č. 2/2000    
1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 15.03.2007   OZV č. 1/2006 OZV č. 4/2010
7/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj       OZV č. 7/2010
6/2006 kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území města       OZV č. 6/2012
5/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 13.04.2006     OZV č. 1/2015
4/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství       OZV č. 6/2010
3/2006 o místním poplatku ze vstupného       OZV č. 3/2010
2/2006 o místním poplatku ze psů       OZV č. 5/2010
1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů       OZV č. 1/2007
3/2005 o závazné části souboru změn č. 01 (změny 01.1, 01.2, 01.3, 01.4) územního plánu města Velvary 07.10.2005 OZV č. 1/2003    
2/2005 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o stanovení spádového obvodu Základní školy Velvary, okres Kladno, zřízené Městem Velvary 22.09.2005   OZV č. 1/2004  
1/2005 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny základní školy ve Velvarech 24.02.2005   OZV č. 3/2003  
1/2003 kterým se vydává Tržní řád 03.11.2003      
1/2003 o závazných částech Územního plánu města Velvary 14.04.203      
2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Velvary 03.06.2000      
3/1998 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti v některých lokalitách města 01.08.1998     OZV č. 3/2012

 

Úřední hodiny:

PO 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

ST 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

tel. 315 617 001

Podatelna je v přízemí radnice.

Velvarský Nápadník

senior taxi

Vajíčkobraní 2019 

FILM podívejte se!!!

podívejte se na film

ZPRÁVY Z MĚSTA SMS - PŘIHLASTE SE K ODBĚRU

Přihlaste se k odběru informačních zpráv!

 

 

 

MAPOVÝ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

N

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
3
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
4
13
4
14
5
15
5
16
5
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
4
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
4
31
3

Informace

sbírka pro Záložnu
logohttps://i0.wp.com/ciderbohemia.cz/wp-content/uploads/2018/11/irop.png?w=780
GEOPORTÁL MĚSTA VELVARYlogo
UTILITY REPORT
UtilityReport logo
Info ke službě UtilityReport

Hladinoměry a srážkoměr

Zde je možné NOVĚ sledovat HLADINOMĚRY  umístěné v Břešťanech, Beřovicích a ve Slaném

a SRÁŽKOMĚR umístěný na Velké Bučině

Webová kamera

webová kamera

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 132
TÝDEN: 2067
CELKEM: 1661605

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 21. 10. 2021
slabý déšť 17 °C 12 °C
pátek 22. 10. slabý déšť 13/7 °C
sobota 23. 10. slabý déšť 11/5 °C

mpsv