Úřední deska

úřední deska

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 12. 2017

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 16
DNES: 521
TÝDEN: 5008
CELKEM: 597125

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Města Velvary. Více informací naleznete zde.

Nabídky práce v regionu Velvary

Nabídky práce v regionu Velvary

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Velvary
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Velvary vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  náměstí Krále Vladislava 1
  273 24 Velvary
  Telefon: 315617001
  Mobilní telefon: 606668804
  Fax: 315617000
  E-mail: el.podatelna@velvary.cz
  WWW: www.velvary.cz
  Skype: mestsky.urad.velvary
  ID Datové schránky: 4ghb4cv
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   náměstí Krále Vladislava 1
   273 24 Velvary
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   náměstí Krále Vladislava 1
   273 24 Velvary
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
   úterý8:00 - 11:0012:00 - 15:00
   středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
   čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 15:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   315617001
   606668804
  • 4.5. Čísla faxu
   315617000
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.velvary.cz
  • 4.7. Adresa e-podatelny
  • 4.8. Další elektronické adresy
   el.podatelna@velvary.cz
 • 5. Bankovní spojení
  Běžný účet u Komerční banky, a.s.: 9005-5722141/0100 (Komerční banka, a.s.)
  Běžný účet u České spořitelny, a.s.: 0388156369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
  Běžný účet u České národní banky: 94-16141/0710 (Česká národní banka)
 • 6.
  00235105
 • 7. DIČ
  CZ00235105
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Velvary
   náměstí Krále Vladislava 1
   273 24 Velvary
  • e-mailem: el.podatelna@velvary.cz
  • elektronickým podáním: el.podatelna@velvary.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 315617001

  Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
  středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy
   Město Velvary vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Město Velvary, Zastupitelstvo města Velvary, Rada města Velvary, starosta města Velvary, Městský úřad Velvary, Komise k projednávání přestupků města Velvary a Městská policie Velvary jsou oprávněni požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním a poskytnutím informací v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který schválila rada města dne 9.3.2015.

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Velvary poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011 Staženo: 358x | Datum vložení: 21.05.2014

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012 Staženo: 361x | Datum vložení: 21.05.2014

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 Staženo: 356x | Datum vložení: 21.05.2014

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 Staženo: 311x | Datum vložení: 05.03.2015

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015 Staženo: 213x | Datum vložení: 18.04.2016

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 Staženo: 107x | Datum vložení: 08.03.2017

 • Poskytnuté informace

   

  Rok 2017

  Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Městský úřad Velvary obdržel dne 18.11.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatel J.P. se domáhal informací ohledně materiálů k integraci PID v rámci naší oblasti. Veškeré informace, které jsme zaslali prostřednictvím e-mailové adresy, dle požadavku žadatele.

  Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Městský úřad Velvary obdržel dne 1.10.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatel J.Č. se domáhal poskytnutí informací o:

  - vyjádření vodoprávního úřadu, který nedoporučil DČOV v obci Velká Bučina a seznam obcí, které Městskému úřadu Velvary potvrdili, že mají špatné zkušenosti s DČOV, včetně jmen oněch osob a kontaktů na ně - dle §3 bodu (3) sice není Městský úřad Velvary povinnen na tyto dotazy odpovědět, ale přesto uvedeme, že vyjádření vodoprávního úřadu nebylo v této věci vydáno, otázku jsme pouze konzultovali a poptávali jsme odborné posudky u odborných firem, následně jsme se rozhodli od záměru o podání žádosti o DČOV ustoupit a) na základě rozporuplných vyjádření odborníků, b) na základě konzultace s některými obcemi (například Zdobín, Jenišov, Kohoutov) a za c) na základě varování ze strany pracovnice České obchodní inspekce, paní Slámové, která nás upozornila na to, že v případě, že obec vybaví občany čistírnami pomocí dotace, bude obec plně zodpovídat za jejich řádný provoz. Posledním argumentem pro odklonění od tohoto záměru byla zmaně podmínek dotace OPŽP a tím objevivší se možnost ucházet se o prostředky na zbudování gravitační kanalizace dle platného stavebního povolení v rámci tohoto titulu. Žádost máme záměr podat ke dni 18. 1. 2018 to, že to myslíme vážně, lez doložit zadáním prováděcí dokumentace (za téměř 700.000,-). Celá problematika je na dlouhou diskusi, kterou o tématu vedeme již několik let, odkanalizování malé části obce za vysoké náklady může dlouhodobě zatířit město a zbrzdit jeho rozvoj. Zajímavý odkaz k problematice domácích ČOV například zde: http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/2807-cistirna-nebo-cistirny-odpadnich-vod-v-malych-obcich)

  - zaslání smlouvy mezi Metal Trade Comax, a. s. a Městským úřadem Velvary, ohledně odkupu, či daru - v současné době ještě nebyla podepsána jakákoliv smlouva či dohoda s firmou Metal Trade Comax, a. s. Domluva je pouze ústní. Spočívá v tom, že firma M.T.Comax, která zaměstnává ve městě mnoho občanů, chce pomoci rozvoji města, proto koupila hotel od soukromého vlastníka a až to bude z finančního hlediska firmy přijatelné, tak budovu daruje městu. Nyní jednáme o dvou fázích, návrh je městu v první fázi převést sále ještě do konce rohoto roku. Ceníme si tohoto vstřícného gesta, které však nás ani firmu k ničemu nezavazuje.

  - kolik máme člneů městské police Velvary a roční náklady na jejich provoz - Městská policie má 3 členy a roční náklady na provoz v roce 2016 činily 1.987.422,22 Kč.

  Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Městský úřad Velvary obdržel 17. 10. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací ohledně materiálů k integraci PID v rámci naší oblasti, které jsme obdrželi od organizace Ropid.

  Veškeré informace, které jsme získali zasíláme prostřednictvím e-mailové adresy, dle požadavku žadatele.


  Rok 2016

   


  Rok 2015

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. J.K., Branná, přijata dne 21. 12. 2015)

  Poskytnutí informací o platovém zařazení a finančního ohodnocení tajemníka městského úřadu v roce 2012.

  Informace byla žadateli povinným subjektem poskytnuta pod č.j. 3966/15/TAJ.


  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Heagl, s.r.o., přijata dne 8. 12. 2015)

  Poskytnutí informací o používání právního informačního systému CODEXIS.

  1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol.
  s r.o.)?
  Odpověď: ANO
  2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
  Odpověď: NE
  2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
  Odpověď s informací: 5
  2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systému z
  veřejných prostředků?
  Odpověď: 83 070,00 Kč
  2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v
  případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto
  systému?
  Odpověď: 23. 03. 2012
  2.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v
  případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto
  systému?
  Odpověď: smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., přijata dne 9. 9. 2015)

  Poskytnutí důvodové zprávy k Nařízení města Velvary č. 2/2013 a pokud taková důvodová zpráva není, poskytnutí informace, co vedlo město Velvary k zákazu podomního prodeje na území obce.

  V příloze Vám zasílám důvodovou zprávu k uvedenému nařízení, které projednala a schválila rada města na svém jednání dne 5. 8. 2013. V důvodové zprávě se však zpracovatel nevyjadřoval k uvedenému ustanovení, které bylo již v návrhu zapracováno.
  S ohledem na uvedenou skutečnost je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zřejmé, že důvody, pro které bylo do uvedeného nařízení města zapracováno ustanovení čl. 8 odst. 1, nejsou informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že ustanovení čl. 8 odst. 1 bylo do nařízení města č. 2/2013 zapracováno na pokyn starostky města s cílem chránit občany města, zejména seniory, před nekalými praktikami některých obchodníků nabízející různé zboží a služby, kteří vyvíjejí na občany nátlak s cílem vynutit si uzavření smluvního vztahu. Se zákazem tohoto druhu prodeje ve městě Velvary se plně ztotožnila rada města. Pro úplnost uvádím, že uvedené ustanovení neshledal Krajský úřad Středočeského kraje v rozporu s právními předpisy.


  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (Ing. J.Č., Velvary, přijata dne 28. 5. 2015)

  Poskytnutí seznamu osob, jejich platové zařazení a finanční ohodnocení (hrubá mzda), placených ze mzdových prostředků Městského úřadu Velvary za duben 2015.

  Informace byla žadateli povinným subjektem poskytnuta pod č.j. 1796/15/TAJ.


  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (Business Media CZ, s.r.o., přijata dne 9. 1. 2015)

  Poskytnutí informací ve věci investičních plánů města Velvary pro rok  2015.

  V roce 2015 bude město Velvary realizovat 2 investiční akce:

  1. Název projektu: Stavební úpravy objektu Sokolovny Velvary
  Popis projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny čp. 370 včetně výměny všech vnitřních instalací a drobných dispozičních změn
  Rozpočet projektu: cca 9 mil. Kč (9 069 149,40 Kč včetně DPH)
  Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
  Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost MI-VA, s.r.o., Vranská 33, 142 00 Praha 4.

  2. Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy čp. 268 ve Velvarech, včetně stavebních úprav
  Popis projektu: Zateplení obvodových stěn , výměna výplní a zateplení konstrukce střechy, vnitřní stavební úpravy pro potřeby Základní školy Velvary
  Finanční rozpočet projektu: cca 7 mil. Kč (6 771 980,16 Kč včetně DPH)
  Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
  Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost RAVION, s.r.o., Toužimská 588/70, 190 00 Praha 9.


  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (AMA s.r.o., přijata dne 5. 1. 2015)

  Poskytnutí informací ve věci investičních plánů města Velvary pro roky  2015, 2016 a 2017.

  V roce 2015 bude město Velvary realizovat 2 investiční akce:

  1. Název projektu: Stavební úpravy objektu Sokolovny Velvary
  Popis projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny čp. 370 včetně výměny všech vnitřních instalací a drobných dispozičních změn
  Projektová kancelář: Ing. Radovan Barsa, Projektový ateliér pozemních staveb, ul. Chržínská 279, 273 24 Velvary
  Finanční rozpočet projektu: 9 069 149,40 Kč včetně DPH
  Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
  Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost MI-VA, s.r.o., Vranská 33, 142 00 Praha 4.

  2. Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy čp. 268 ve Velvarech, včetně stavebních úprav
  Popis projektu: Zateplení obvodových stěn , výměna výplní a zateplení konstrukce střechy, vnitřní stavební úpravy pro potřeby Základní školy Velvary
  Projektová kancelář: Ing. Radovan Barsa, Projektový ateliér pozemních staveb, ul. Chržínská 279, 273 24 Velvary
  Finanční rozpočet projektu: 6 771 980,16 Kč včetně DPH
  Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
  Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost RAVION, s.r.o., Toužimská 588/70, 190 00 Praha 9.
  S ohledem na skutečnost, že výše uvedené investiční akce znatelně zatíží rozpočet města pro rok 2015 nelze odhadovat, jaké investiční akce budou realizovány v roce 2016 a 2017. Předpokládáme, že o investičních akcích v roce 2016 bude rozhodnuto až při sestavování rozpočtu města na rok 2016, tj. v závěru roku 2015.