Úřední deska

úřední deska

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních úřadů

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 11. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 19
DNES: 577
TÝDEN: 2855
CELKEM: 881144

mojeiD na našich stránkách!

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany Města Velvary. Více informací naleznete zde.

Nabídky práce v regionu Velvary

Nabídky práce v regionu Velvary

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Z jednání rady města - duben 2013

 • Radě byla předložena kalkulace stočného pro rok 2013, která vychází ze skutečných nákladů za rok 2012 a odpisů majetku pro rok 2013. Kalkulovaná výše stočného vychází na 25,855 Kč/m3 odváděné vody. Rada schválila výši stočného 25,90 Kč/m3 na období únor 2013 - únor 2014.
 • Radě byla předložena nabídka na vypracování dokumentů potřebných pro možné čerpání dotací na bezbariérové trasy a přístupy - generel bezbariérových tras a projekt bezbariérových tras. Rada vypracování těchto dokumentů schválila.
 • Firma ARCH consulting, která pro město v roce 2011 organizovala elektronickou aukci na dodavatele energií, nabídla pořádání aukce na dodavatele energií pro občany města. Rada tuto akci podpoří, město pomůže s propagací na svých webových stránkách, ve Zpravodaji a v městském rozhlase.
 • Starostka informovala radu, že o víkendu byl zjištěn vandalismus na hřbitově - vysypání urny, majitel urny nebyl dosud zjištěn.
 • Starostka informovala radu o výsledcích inspekce v Základní škole Velvary a navrhla nevyhlašovat konkurs na ředitele školy.
 • Rada schválila Provozní řád klubovny, která bude zřízena v přízemí domu čp. 225. Bude určena spolkům a občanským sdružením ve městě.
 • Rada vzala na vědomí požadavky občanů Ješína na zvýšení bezpečnosti, město se opakovaně s těmito požadavky obrátí na Ředitelství silnic a dálnic.
 • Rada se zabývala námětem pana Jiřího Majtaníka na využití areálu Malovarského rybníka, jeho námět bude předložen na veřejném zasedání zastupitelstva.
 • V souvislosti s tragickou dopravní nehodou na silnici I/16 v blízkosti čerpací stanice se starostka obrátila na Ředitelství silnic a dálnic s požadavkem na zvýšení bezpečnosti na této křižovatce vybudováním kruhového objezdu. Starostka seznámila radu se zamítavým stanoviskem ŘSD.
 • Rada schválila účetní závěrky příspěvkových organizací.
 • Rada projednala plán investic na rok 2013. K dubnu 2013 má město v různých fázích rozpracovanosti tyto investice, se kterými je již v rozpočtu počítáno: oprava střední části krovu a střechy kostela sv. Jiří, oprava krovu a střechy Pražské brány, oprava povrchů Pivovarské ulice, oprava místní komunikace Velká Bučina, oprava místní komunikace Ješín, oprava kapličky Ješín, pořízení čisticí komunální techniky. Rada doporučila zastupitelstvu realizovat v roce 2013 tyto další investice ze zásobníku projektů: rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně, revitalizace stanovišť na tříděný odpad - 3. etapa, chodník Čechova ulice (u zdravotního střediska), chodník na dvoře ZŠ, přechod u Jednoty, radnice (průjezd, podloubí, dvůr, vrata), Paládium - restaurování, přemístění, Sokolská - Čechova - 3. etapa rekonstrukce, rekonstrukce hrobky Oldřicha Brtníka, parkoviště u zdravotního střediska, oprava omítek na štítu základní školy, zelený pás u ulici Za Roudnickou branou. Pokud město obdrží dotaci, bude v roce 2013 také realizovat následující projekty: revitalizace parku za školou, Malovarské hřiště.V zásvislosti na vývoji příjmové stránky rozpočtu (podíl na sdílených daních) by mohly být v průběhu roku zařazeny i další projekty.
 • Rada schválila zřízení speciální třídy v Základní škole Velvary pro školní rok 2013/2014.
 • Starostka informovala radu o zájezdu fotbalistů ze ZŠ Velvary do Francie na fotbalový turnaj, rada vyhověla žádosti ředitele ZŠ a rozhodla přispět na cestovní výdaje každému žákovi 1 000,-- Kč.
 • Starostka informovala radu o jednání se starostou obce Žižice, které se potýkají s častým porušováním dopravních předpisů ve všech místních částech, o využití Městské policie Velvary k řešení dopravních přestupků v Žižicích. Návrh bude předložen oběma zastupitelstvům.
 • Rada určila členy výběrových komisí pro nejbližší výběrová řízení (zpracování průkazů energetické náročnosti budov a oprava kapličky v Ješíně).
 • Na radu se obrátil občan se žádostí o povolení k vjezdu na polní cesty od Radoviče k Velké Bučině a k velvarskému lesu na motocyklu a na čtyřkolce. Rada mu povolení neschválila. Povolení je vydáváno pouze uživatelům přilehlých pozemků.
 • Rada vyjádřila souhlas se sídlem připravované Nadace Tomáše Vosolsobě na adrese Náměstí Krále Vladislava 10, Velvary (Panská hospoda).
 • Rada vzala na vědomí informaci o tom, že do Mateřské školy Velvary byly přijaty všechny velvarské tříleté děti. Město Velvary je jedním z mála měst a obcí, které mají dostatečnou kapacitu mateřské školy.
 • Rada schválila uzavření trojstranné smlouvy na pořízení změny č. 4 územního plánu města Velvary mezi městem Velvary a firmou PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 4, a společností METAL TRADE COMAX, a.s., IČ 49684442, která jako navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny č. 4. 
 • Rada doporučila zastupitelstvu města uzavřít veřejnoprávní smlouvu s obcí Žižice na řešení dopravních přestupků MP Velvary.
 • Rada schválila vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 43/1 k.ú. Ješín.
 • Rada schválila pronájem části nebytových prostor v 1. patře domu čp. 225 na nám. Krále Vladislava. Zbývající prostory budou i nadále nabízeny k pronájmu.
 • Dne 25. 4. 2013 zasedala hodnotící komise v rámci výběrového řízení "Velvary - Zpracování průkazů energetické náročnosti budov města". Celkem bylo podáno 26 nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky byla odhadnuta na 145 000,-- Kč včetně DPH. Nejnižší nabídku předložila společnost E-resources, s.r.o., Praha 1 za nabídkovou cenu 38 599,-- Kč včetně DPH. Rada schválila přidělení zakázky této firmě.
 • Dne 26. 4. 2013 zasedala hodnotící komise v rámci výběrového řízení "Oprava kapličky v Ješíně". Celkem bylo podáno 7 nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky byla odhadnuta na 440 000,-- Kč bez DPH. Nejnižší nabídku předložila společnost Milan Štádlík, Roudnice nad Labem, za nabídkovou cenu 346 491,-- Kč bez DPH. Rada schválila přidělení zakázky panu Milanu Štádlíkovi.
 • Rada schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci "Bezbariérový chodník podél silnice II/616, Nové Uhy" s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závod Praha.
 • Starostka informovala radu, že dotace na pořízení kamerového systému pro město Velvary nebyla Ministerstvem vnitra schválena.
 • Starostka informovala radu, že se dne 29. 4. 2013 uskutečnila kontrola Státního zemědělského intervenčního fondu s cílem prověřit realizaci projektu Restaurování sochy Panny Marie Karlovské před provedením platby dotace. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
 • Starostka informovala radu, že Ministerstvo pro místní rozvoj nepodpořilo dotací žádost města na vybudování Malovarského hřiště. 
 • Radě byla předložena žádost fotbalového klubu SLOVAN Velvary o výjimku z obecně závazné vyhlášky města z důvodu pořádání venkovní taneční zábavy dne 18. 5. 2013. Rada výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 2/2011 schválila.
 • Starostka informovala radu, že stále není vyřešeno odvolání města proti dopravnímu značení v ul. Za Roudnickou branou (most přes Bakovský potok).  

Ve Velvarech dne 16. 5. 2013,
Jitka Linhartová